Perfekt att använda solen till att skapa energi

Strömsholms djursjukhus ägs av en stiftelse. Så beslutet att installera
solceller behövde klubbas igenom av en styrelse. Men stiftelsen jobbar aktivt med energieffektivisering, så det var en smidig process.

Stiftelsen Strömsholms djursjukvård är välkänt som hästklinik. Grunden ligger i en verksamhet som startade på 1960talet. Fastigheterna ägs av en stiftelse. Det betyder att alla beslut går genom en styrgrupp. De arbetar nu aktivt med att övergå till en miljövänlig energihushållning.
– Vi har väldigt stora tak här på djursjukhuset. Därför är solel väldigt positivt här, säger Leif Eriksson som är ordförande för stiftelsen Strömsholms djursjukhus.

En lönsam investering

– Fördelen är miljömässig, men också ekonomiskt positiv, säger Leif.
Solpanelerna producerar 240 000kwh per år. Det är nästan 9% av hela anläggningens energiförbrukning. Investeringen beräknas vara återbetalad inom 8 år. 

Enkelt beslut

– Det fanns egentligen ingen tveksamhet till viljan att installera. När vi väl hittade en bra leverantör, då tyckte vi att vi fick bra hjälp och stöd att gå vidare, säger Leif.
Stiftelsen har sökt solcellsstöd och fått det beviljat, något som bidrog till att beslutet blev enkelt.
– Är man kund här på djursjukhuset, så tror jag att det är positivt att komma och se de här solpanelerna, säger Leif.
Det finns mätare i väntrummen för besökarna där de kan se hur mycket el som produceras.

Planer på att utveckla ytterligare

Stiftelsen satsar stort på att energieffektivisera. Bland annat har de anställt en särskild fastighetsskötare som ska titta på hur de kan bli bättre. Förutom solpanelerna har många lampor bytts ut till lågenergiförbrukande LED lampor.
– Vi har ju många tak som ännu inte har solpaneler, så vi kan jobba vidare på det, säger Leif med ett lovande leende.

Bild och text
Länsstyrelsen Östergötland