Framtidens Solel

Positiva tongångar för solcellsbranschen i höstbudgeten

Idag presenterade regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna förslag om 9,7 miljarder i satsningar på grön återhämtning. För solcellsbranschen innebär förslaget att man vill höja gränsen för undantag från energiskatt från 255 kW till 500 kW. Det föreslås också ett 10-procentigt stöd för kommuner och företag där 260 miljoner kronor föreslås avsättas under 2021.

Förslaget om att höja gränsen från 255 kW till 500 kW innebär att anläggningar upp till 500 kWs märkeffekt kommer vara undantagna för energiskatt. Detta innebär att fler, större anläggningar kommer att byggas framöver. Verksamheter som lagerlokaler, stora shoppingcenter och industrier kommer, om förslaget går igenom, att kunna investera i större anläggningar som täcker ännu mer av elbehovet. Verksamheter som redan har investerat i en anläggning med hänsyn till 255 kW-gränsen kommer nu också kunna bygga ut sina anläggningar om behovet finns. Denna ändring leder till att elbehovet kommer att kunna täckas än mer av solel.

Vad gäller solcellsstödet för företag och kommuner föreslås ett stöd på 10 procent av investeringskostnaden, en halvering i procentenheter från det tidigare stödet på 20 procent. Potten föreslås vara 260 miljoner kronor och eftersom pengarna öronmärks till företag och kommuner kommer handläggningstiderna vara kortare än tidigare. Tänk er att i snitt bygger företag och kommuner 50 kW stora anläggningar, och att systempriset är 10 SEK/W. Detta innebär att stödet räcker till 5 200 anläggningar under 2021. För att sätta den siffran i jämförelse med förra året så byggdes det 6 277 anläggningar i storleken 20–1000 kW (källa). 

Går förslaget igenom kan vi vänta oss många gröna investeringar i framtiden och se framemot större anläggningar som tar del av ett investeringsstöd som fasas ut i takt som alla aktörer gynnas av.

Ta del av hela förslaget om Industrins gröna omställning här.