Örebrobostäder – fastighetsbolaget som styr mot framtiden

Det kommunala fastighetsbolaget Örebrobostäder (ÖBO) flyttade perspektivet från enskilda fastigheter till sammankopplade enheter och byggde en strategi utifrån industriell automation. Nu har de mer än halverat elanvändningen och byggnader som kan övervaka sig själva och dessutom stötta elnätet.

Med en ökad mängd solel och andra väderberoende energikällor i elmixen ställs krav på det framtida elnätet. Här pågår mycket arbete för att stärka elnätet, men även för att elnätets kunder ska kunna bidra med stödtjänster och få ett energisystem som är robust genom att vara flexibelt. Det finns också allt större fokus på solel som en del i byggnadens eller hela stadsdelens energisystem, exempelvis med styrning och kombinationen med batterilager och laddplatser. Örebrobostäder (ÖBO) är ett kommunalt bostadsbolag som driver på utvecklingen och vill bidra till framtidens energisystem.

ÖBO:s strategi och tekniska system

ÖBO:s strategi är att flytta perspektivet från enskilda objekt till byggnaderna som sammankopplade och uppkopplade enheter, ett system som ses som en helhet. Med industriell automation har de ett arbetssätt som kontinuerligt förbättrar fastighetsbeståndet.

För att testa och utmana tekniken bygger ÖBO ”Living labs”: småskaliga tester av olika lösningar. På huvudkontoret visar Jonas Tannerstad, chef för el och automation på ÖBO, ett av maskinrummen med teknik som gör detta möjligt. Här finns bland annat en elmätare som kan utföra mätningar ner till millisekund-nivå, ett batterilager i ständig kontakt med sex andra likadana batterilager som därmed fungerar som en enda gemensam enhet och ett styrsystem (PLC) som styr alla funktioner. Med artificiell intelligens (AI) kan systemet själv lära sig att styra byggnaderna på ett bättre sätt.

Bättre för byggnaden – och för elsystemet

Med den förbättrade övervakningen går det att följa upp energiåtgärder och säkerställa att energibehovet inte ökar igen efter genomförda åtgärder. Sammanlagt har ÖBO:s arbete gjort att deras elanvändning har minskat med mer än hälften. Jonas Tannerstad menar att solel är en självklar del för att producera egen förnybar energi, men steg 1 är att först effektivisera byggnadernas elbehov. I sju av ÖBO:s fastigheter har solelinstallationer kombinerats med batterilager. Byggnaderna är geografiskt åtskilda men styrs som ett enda system. Detta har gjort att ÖBO som första fastighetsbolag i Sverige kan leverera energitjänster till Svenska kraftnät och stötta det nationella elnätet med frekvensreglering. Sådana stödtjänster är något som kan möjliggöra en högre andel förnybar el och fler laddbara fordon i elsystemet framöver.

Visualisering och kommunikation

Hos ÖBO finns utrustning som kan mäta, analysera och styra byggnaderna. Samtidigt ser de också vikten av att översätta informationen så att den kan begripas av människor. Det första steget är visualisering, men Jonas berättar att de i framtiden ser att kommunikationen kommer att vara i talad form. Här tänker de sig att driftteknikerna som åker ut till en byggnad ska kunna fråga undercentralen om läget och vad som behöver göras, och byggnaderna ska själva berätta vad de behöver.

Visualisering av energiförbrukningen - Den lysande soffan

Smart soffa Den här soffan ändrar färg beroende på vilken energiförbrukning huset intill har.  Sofforna står synliga för hyresgästerna som då kan se och reflektera över varför de ändrar färg som de gör och på så sätt skapa engagemang kring energiförbrukningen. Bild från Örebrobostäder.  

Råd till andra kommuner och bolag

Jonas Tannerstads råd till andra kommuner och kommunala bolag är att samarbeta och dela med sig till varandra. Det råder ofta mycket integritet, men alla tjänar på att gå på en gemensam linje. Vad gäller lönsamheten pekar Jonas på att deras satsningar har ökat fastighetsvärdet med 1,6 miljarder kronor, så också ekonomerna på ÖBO inser nyttan med ett sänkt energibehov och dessa projekt.