Årets solcellsanläggning 2020

Årets solcellsanläggning är nu utsedd av branschföreningen Svensk Solenergi. Solenergipriset för ”Årets anläggning” delades ut till Ramsviks stugby och camping i Bohuslän, som har installerat besöksnäringens hittills största solcellsanläggning.

Stugbyn är nu helt självförsörjande på solel på årsbasis sedan 2019 och producerar årligen 230 000 kWh. Anläggningen består av 618 paneler som täcker en takyta på 1199 kvadratmeter. Juryns motivering löd: ”Ramsviks Stugby & Camping i Bohuslän har stärkt sin hållbarhetsprofil genom att uppföra svensk besöksnärings hittills största solcellsanläggning. Med LED-belysning, effektvakter och duschkort finns också förhoppningen att solelutbytet kan matcha den årliga elanvändningen. Anläggningen har ett stort exponeringsvärde med sina många nationella och internationella gäster.”

Svensk Solenergi delar även ut solenergipriset för ”Årets prestation”. I år gick det till Castellum för deras projekt ”100 på sol”. Med motiveringen: Castellums satsning ”100 på sol” innebär att de ska bygga upp emot 100 solcellsanläggningar på sina byggnader till 2025. Det är en av de största satsningarna på solceller i hela Norden. Som ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag är åtagandet ett högst väsentligt bidrag till utvecklingen och ett föredöme för andra större fastighetsbolag.”


Bild: Ramsviks stugby och camping, Svensk Solenergi

Även projektet Framtidens solel har utlyst en tävling för att hitta solcellshjältar i östra Mellansverige. Dessa vinnare kommer att presenteras och diplomeras i höst.


Boel Schaulin