Hyra solceller och andra nyckelfärdiga lösningar för höjd miljöprestanda

Den 19:e september genomförde Energikontoret Östra Götaland, Cleantech Östergötland, Energiriket och Fastighetsägarna ett seminarium om uthyrning av solceller och andra affärsmodeller kopplat till solel. Seminariet lockade deltagande från bland annat: Installatörer, fastighetsägare, energikonsulter, företagare och elhandelsbolag.

ETC el representerades av Eva-Lotta Zachrisson som berättade om deras hyralternativ. Det är framför allt villaägare som lockas av detta erbjudande och anläggningar är vanligtvis i storleksordningen 5-10 kW. Den sätts upp utan kostnad och efter 3 år är det möjligt att köpa ut anläggningen. Månadshyran utgör en avbetalning för investeringen och det tar 15 år innan den är betald. ETC el söker bidrag, äger elcertifikatet och ansvarar för eventuella problem. Erbjudandet har rönt ett mycket stort intresse hos kunerna.
 
Lars Laurin från Sunsolutions informerade om sina produkter och de affärslösningar som de tillhandahåller. De använder sig av solceller från ett tyskt bolag där kiselcellerna tillverkas i Norge med förnybar el. De har en god teknisk prestanda och god miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Vad gäller hyra solceller så menar Lars att det är viktigt att göra en individuell bedömning. I dagsläget är det mer lönsamt att äga anläggningen, men vid hyra slipper man vissa risker och man behöver inte fundera kring investeringsmedel.
 
Den siste föredragshållaren var Alexander Rudberg från Eneo Solutions. Eneo solutions vänder sig främst till företag och erbjuder kunskap till kunden som ligger till grund för framtida beslutsunderlag, exempelvis rörande: kostnader/intäkter, hållbarhet, affärsvärde och juridisk risk. När de räknar på lönsamhet så använder de sig av en LCoE-metodik som ger underlag för kostnadsjämförelser. Han visade också att olika val av investeringsalternativ medför olika aspekter på risk och nivå på eget arbete, beroende på om det genomförs av en själv, konsult eller leverantör.