Seminarium med den internationella solelsexperten Gaetan Masson

Framtidens Solel deltog på ett seminarium med den internationella solelsexperten Gaetan Masson om marknaden för solel i världen och Sverige annordnat av Energiföretagen och Svensk Solenergi.

Gaetan Masson från Belgien är en av de ledande experterna i världen på den globala solcellsmarknaden. Han är ordförande för en arbetsgrupp inom IEA och han driver dessutom solcellskonsultföretaget Becquerel Institute. 

Solceller har de senaste åren varit den snabbast växande energikällan i världen. Bara sedan början av 2000-talet har tekniken gått från att vara en liten nischmarknad till att nu ge ett reellt tillskott på cirka 2 procent av den globala elproduktionen. På flera håll i världen är nu solel dessutom det billigaste energislaget när ny elproduktion ska byggas, med produktionskostnader ner mot 20 öre/kWh på vissa platser. Både marknadstillväxten och prisnedgången ser ut att fortsätta under de kommande åren.

Under seminariet berättade Gaetan Masson om den senaste utvecklingen inom denna dynamiska marknad och beskrev de trender och drivkrafter som bidrog till att det under 2017 installerades uppskattningsvis 100 GW solcellskapacitet globalt.

Förutom Gaetan Masson lyssnade vi på  Johan Lindahl från Svensk Solenergi berätta om soltrender i Sverige och Lars Ejeklint, affärsutvecklare och klimatcoach på Vattenfall som berättade hur Vattenfall jobbar med solenergi som en viktig del i arbetet med att uppnå ett fossilfritt samhälle.

Här kan du se filmer från föredragen: https://www.energiforetagen.se/pressrum/Play/