Seminarium och visning av Soldrift Sjöängen

Den 6:e oktober invigdes Soldrift Sjöängen, en satsning på lokal elproduktion i Askersund där solenergi, batterilagring och laddning av elbilar kombineras med smart styrning. Platsen ska bli en testbädd för användningen av lokala batterilager och ge ökad kunskap om teknisk uppbyggnad och driftstrategier för batterisystemet.

Projektet är ett samarbete mellan Askersunds kommun, Vattenfall och Sustainable Innovation och är förlagt till Sjöängen; ett kunskaps- och kulturcentrum i Askersund med bland annat skola, bibliotek och konferensverksamhet. Byggnaden har nu en solelanläggning, lokal energilagring, elbilsladdning och möjlighet till smart styrning. På fredagen var invigningen med bland annat kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson, regionstyrelsens ordförande Andreas Svahn, VD på Vattenfall Distribution Annika Viklund och representanter från de olika samarbetspartnerna.

Projektmål
Målet med pilotprojektet är att testa och utvärdera anläggningen samt att dra slutsatser om styrningen av batterisystemet. Energilagringen möjliggör till exempel en optimerad egenanvändning av den producerade solelen, en ekonomisk optimering mot inköpspriset på el och en reduktion av elanvändningstoppar från till exempel laddstolparna och därmed en minskad belastning på elnätet. I projektet utreds dessa tekniska möjligheter och strategier för driften, såväl som användarvänligheten för systemet och de ekonomiska förutsättningarna.

Gynnsamt samarbete
Projektet ger också erfarenheter från samarbetet mellan de olika organisationerna, vilket har fungerat mycket bra enligt projektdeltagarna menar. Med sina olika kompetenser har de tillsammans bidragit till kunskapen att driva projektet och varje aktör får arbeta med det de gör bäst. Projektet har också fått bidrag från Energimyndigheten till finansieringen.

Pedagogiskt värde
Ett viktigt syfte från kommunens sida är det pedagogiska värdet i installationen och möjligheten att ge kunskap till allmänheten. På Sjöängen finns därför en visualisering av byggnadens energiflöden som visar effekten från solcellerna, takytan och den sammanlagda solelproduktionen. Denna energi har också räknats om till motsvarande tid för att driva ett hushåll och antalet laddningar av mobilen för att göra innehållet mer tillgängligt. Askersunds kommun ska även i fortsättningen satsa på solel och planerar att lägga 6 miljoner på egenägda anläggningar de närmsta åren. Fokus är då på skolor och andra platser där folk kan se solel i sin vardag.

För att läsa mer om projektet, gå in på sust.se/sjoangen