Sex vanliga myter om solenergi i Sverige

Kostar solel mer än andra energislag? Är det bäst att vänta på ny teknik? Och är det någon idé att installera solpaneler på nordligare breddgrader? Martin Holgersson, civilingenjör i system i teknik och samhälle inom projektet Framtidens solel i östra Mellansverige, slår hål på sex vanliga myter om solenergi.

För att bromsa klimatförändringarna måste vi ställa om från fossil till förnybar energi, som exempelvis solenergi. Den tar inte slut och ger inga utsläpp i drift. Men trots det står solen för mindre än 1 procent av Sveriges energiförsörjning, och det florerar många felaktiga myter om solceller och solenergi.

– Det måste det bli ändring på, säger Martin Holgersson, projektledare på Energikontoret i Mälardalen. Solceller är en fantastisk investering för både miljön och plånboken.

Myt 1: Att producera solceller kostar mer än det smakar
Går det åt mer energi att producera solceller än vad de sedan generar under sin livstid?

 – Nej, inte ens i närheten, säger Martin. Efter mellan ett och fyra år har solcellerna återbetalat energin som gick åt vid produktionen, och under sin livslängd på över 25 år kan de ge upp till 34 gånger mer energi.

Myt 2: Solel är dyrare än andra energislag
 Blir elräkningen högre med solel?

– Nej, nu är det billigare att producera solel än att producera el från gas-, kol- och kärnkraft, säger Martin. Återbetalningstiden för en solcellsanläggning är mellan tio och 15 år, vilket är en riktigt bra investering.

Myt 3: Det är bäst att vänta på en lägre prislapp
Blir solceller en billigare investering längre fram? 

– Faktum är att det kan bli dyrare för de som väntar, säger Martin. Priset på solceller sjönk med 80 procent mellan 2008 och 2012 och har sedan dess stabiliserat sig. Och i takt med att marknaden fortsätter mogna kan ekonomiska stöd och investeringsbidrag komma att försvinna. 

Myt 4: Det är bäst att vänta på att tekniken utvecklas
Blir solceller omoderna på grund av den snabba tekniska utvecklingen?

– Utvecklingen går framåt men det finns ingen anledning att vänta, eftersom solel idag är en så lönsam investering, säger Martin.

Myt 5: Solceller fungerar dåligt i Sverige
Har vi för lite sol i Sverige, framför allt under vinterhalvåret?

– Sverige har samma förutsättningar för att producera solel som Tyskland, och där kommer hela 10 procent av landets energiförsörjning från solenergi. Dessutom är solceller mer effektiva i kallare temperaturer, vilket till viss del kompenserar för färre soltimmar, säger Martin.

Myt 6: Solenergi är onödigt i Sverige
Behövs solenergi när vi redan producerar annan förnybar energi, som exempelvis vindkraft?

– Ju mer förnybar el vi producerar, desto bättre. Vårt elnät är ihopkopplat med Europa, vilket innebär att ju mer grön el det finns i Sverige, desto mer kan användningen av fossil el minimeras även i andra europeiska länder, säger Martin. Dessutom är solkraft ett bra komplement till vindkraft eftersom den första producerar som mest på sommarhalvåret och den andra som mest på vinterhalvåret.

Om Framtidens solel i östra Mellansverige
Framtidens solel i östra Mellansverige är ett projekt med syfte att hjälpa dig som driver eller äger ett litet eller medelstort företag. Vi erbjuder information och stöd till dig som vill investera i solenergi. På så vis kan du stärka din verksamhets konkurrenskraft och bidra till minskade koldioxidutsläpp.