Slopat bygglov för solpaneler

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Detta innebär att det i vissa fall inte längre kommer att behövas bygglov för solpaneler.

Tills nu har det varit upp till varje kommun att bestämma om det behövs bygglov för en solcellsinstallation och om de tar ut en avgift vid ansökan, vilket kan ha lett till en otydlighet om vad som gäller. Den 13 juni beslutade Riksdagen att godkänna regeringens förslag om ändringar i plan- och bygglagen. Detta innebär att det inte längre kommer att behövas bygglov för att montera solpaneler eller solfångare som följer byggnadens form inom ett detaljplanerat område, oavsett vilken kommun du bor i. Lagändringen syftar till att få en smidigare process för solcellsinstallationer och en ökad investeringstakt.

Inom projektet Framtidens solel har kravet på bygglov för solpaneler i olika kommuner utretts och det finns förslag på åtgärder som kommuner kan göra för att förenkla processen. Du kan läsa en sammanfattning av utredningen här »

Läs mer på Riksdagens hemsida »