Solel är på gång i Örebro län

Den installerade solcellseffekten i Örebro län har ökat med 67 % jämfört med 2016, enligt ny statistik från Energimyndigheten och SCB. I maj kommer också Soldagarna till Örebro län, där fler kan lära sig mer och få inspiration till att installera solceller!

I höstas beslutade regionfullmäktige Örebro läns energi- och klimatprogram med ett mål på 150 GWh solel år 2030. Nu har Energimyndigheten via SCB publicerat ny statistik som visar att den installerade solcellseffekten i länet i slutet av 2017 var 5,87 MWp toppeffekt (motsvarar uppskattningsvis 5,5 GWh). Det är 67 % mer än 2016.

– Detta är ett stort framsteg, men fler anläggningar behövs för att nå målet, säger Ylva Gullberg, utvecklingsledare på Energikontoret Region Örebro län.

Bland kommunerna är det Örebro kommun som har flest antal anläggningar och störst installerad effekt. Sett till den installerade effekten per kommuninvånare leder dock Askersunds kommun, följt av Lekeberg och Hallsberg.

Här är den installerade effekten i varje kommun:

Kommun

Installerad toppeffekt (kWp)

Effekt per kommuninvånare (Wp/inv)

Örebro

2570

17,1

Askersund

600

53,7

Karlskoga

510

16,8

Hallsberg

470

29,5

Kumla

390

18,1

Lindesberg

380

16,1

Lekeberg

300

38,1

Nora

190

17,7

Degerfors

180

18,6

Laxå

100*

17,7*

Ljusnarsberg

73*

14,8*

Hällefors

60

8,4

Källa: Energimyndigheten via SCB
*Statistik för 2017 är ej tillgänglig pga sekretess, därför annan statistik från 2016

I Örebro län finns projektet Framtidens solel som främjar solcellsinvesteringar i länet hos företag. Framtidens solel finansieras av bl.a. den Europeiska regionala utvecklingsfonden och Region Örebro län. Projektet är en stor satsning i hela Östra Mellansverige.

Inom Framtidens solel planeras Soldagarna 2018 i Örebro län. Här kommer aktiviteter för företag och andra som vill lära sig mer om solenergi. Redan nu finns ett föredrag om solel för nybörjare samt ett solcellssafari inplanerat.

Fullständigt program för Soldagarna i Örebroregionen finns på www.regionorebrolan.se/soldagarna.

Kontaktuppgifter: Ylva Gullberg, 019-602 37 91,