Solel för fastighetsägare i Linköping

Den 5:e maj genomförde Energikontoret Östra Götaland och Fastighetsägarna ett frukostseminarium om solel för fastighetsägare. Syftet med aktiviteten var att visa på förutsättningarna för investeringar i solel för fastighetsägare, vad man bör tänka och hur lönsamheten ser ut.

Vid eventet gavs även information om olika stödformer för den som vill satsa på förnybar energi eller energieffektivisering. Björn Lundborg motiverar Fastighetsägarnas engagemang i denna aktivitet med följande:

– Vi gläds åt intresset för temat, fastighetsägare fick med sig både nyttigheter och kontaktpersoner kring solel från frukostseminariet. Den här typen av kunskapsöverföring är bra för det vidare arbetet på hemmaplan, säger Björn Lundborg, Fastighetsägarna.

Denna aktivitet kommer att följas upp med nya seminarier i Östergötland kring solel, där ett nytt frukostseminarium planeras att genomföras i september, och då med temat ”hyra solceller”. Mer information om detta kommer i kalendariet när programmet är klart.

Om du vill ta del av föredragen så går det bra att hämta hem föredragshållarnas presentationer nedan.

Arne Andersson, AA-konsult: Solel, så funkar det:»
Energikontoret: Energikartläggningsstöd »
Linköpings kommun: Solkartor »
Länsstyrelsen: Klimatklivet »
Länsstyrelsen: Stöd till solceller »

Foto: Björn Lundborg, Fastighetsägarna.