Solel i Södermanland

Energikontoret Mälardalen har inom ramen för projektet ”Framtidens Solel” tagit fram statistik för installerad solel i Södermanlands län. Ökningen för år 2016 är hela 106% jämför med året innan. Läs mer »