Solel i Uppsala Län

Energikontoret Mälardalen har inom ramen för projektet ”Framtidens Solel” tagit fram statistik för installerad solel i Uppsala län. Ökningen för år 2016 är hela 165 % jämför med året innan. Läs mer här!