Solel i Västmanlands Län

Energikontoret Mälardalen har inom ramen för projektet ”Framtidens Solel” tagit fram statistik för installerad solel i Västmanlands län. Ökningen för år 2016 är hela 86 % jämför med året innan. Läs mer här