Solelsmiddag på Linköpings slott

Soleltrendens utbyggnadskurva i Östergötland har under de senaste åren varit ständigt positiv, så också när Statistiska centralbyrån presenterade 2017 års siffror för installerad solcellseffekt.

Med totalt 1 146 anläggningar ökade antalet anläggningar i länet med 46 procent under 2017 och genererar nu en total installerad effekt på 19,83 megawatt. Detta gör att länet är det fjärde mest framstående solels-länet i landet med 43.3 watt el från solen per invånare.

Under eftermiddag och kväll måndagen den 23 april arrangerades en middag på Linköpings slott för att uppmärksamma företagare från Östergötlands län som under de senaste åren investerat i solel. Middagseventet inleddes med två föredrag på temat solel och profilering av Erik Gotborn från Energikontoret i Östra Götaland samt företagaren Håkan Strotz från företaget Urnatur, som pratade om sin solelssatsning och den positiva marknadsföringspotentialen. Efter föredragen satt sällskapet tillsammans med Landshövding Elisabeth Nilsson sig ner för en middag i slottssalen där samtalen och diskussionerna runt middagsborden gick varma om enskilda investeringsprojekt, utbyggnadspotential och framtida möjligheter. Kort sammanfattat fick de drygt femtio företagarna som deltog, en kväll av ömsesidiga erfarenhetsutbyten och inspiration för en fortsatt positiv utvecklingstrend i Östergötlands län.