Turistföretag gör affärer av solen

En bransch som verkligen är lämpad för solenergi är turistbranschen då det ofta finns lämpliga tak på uthyrningsstugor, restauranger, servicebyggnader, konferenslokaler etc. Dessutom producerar solpanelerna som mest under sommaren som är den period då verksamheten är som störst i många turistföretag.

I projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige pågår för närvarande ett arbete med att ta fram en publikation med goda exempel på turistföretag som använder sig av solel och/eller solvärme i sin verksamhet. Denna publikation beräknas bli klar under september månad.

Ett turistföretag som använder sig av solenergi på ett spännande sätt är Urnatur utanför Ödeshög i Östergötlands län. De har skrivit om detta på sin blogg, ett inlägg som du hittar via följande länk: http://urnatur.se/blog/2017/03/22/solenergi/