Solturnén lyste upp i höstmörkret

Inom projektet Framtidens solel och i samarbete med kommunens energi- och klimatrådgivare anordnade Energikontoret Region Örebro län en solturné med studiebesök på olika solcellsanläggningar runtom i länet. Privatpersoner, företag och Brf:er bjöds in att inspireras och lära sig mer om solel.

En rekordsolig sommar gick mot sitt slut när Energikontoret Region Örebro län och kommunens energi- och klimatrådgivare bjöd in till en solturné i Örebro län. På studiebesöken vittnade värdarna om den ovanligt höga elproduktionen från deras solcellsanläggningar under sommaren. Under turnén gjordes tre stopp; på Lindesbergs Hotell & Stugby i Lindesberg, hemma hos Örjan Wahlström i Askersund och på bostadsrättsföreningen Örebrohus nr. 44 i Örebro.

Lindesbergs stugby halverar sina elkostnader med solceller
Lindesbergs Hotell & Stugby har en verksamhet med både golfklubb, hotell och stugby. Solcellerna på stugbytaken är en del av ett helhetskoncept i deras klimatarbete. Förutom dessa har stugbyn bland annat en maskinpark med elfordon och elhybrider och bytt från direktverkande el till fjärrvärme i hotellet. Dieselanvändning i maskinparkerna var tidigare en av de största kostnaderna för golfbanan, vilket nu har minskat med 30 %. Solcellerna i sin tur har gjort att stugbyn halverat sina elkostnader. Hållbarhetsprojektet har genomförts tillsammans med det lokala energibolaget Linde energi, som uppmuntrar pionjärer som Lindesbergs stugby att agera som pilotprojekt.

På Lindesbergs Hotell & Stugby bjöds företag och andra in för att besöka stugbyns nyinstallerade solcellsanläggning. Linde energi, Länsstyrelsen och lokala solcellsleverantörer var också på plats och informerade om deras olika perspektiv på solel. Mitt under studiebesöket ställde värdarna till med invigning av solcellsanläggningen med tal från Stefan Leskinen på Lindesbergs Hotell & Stugby och Jens Isemo på Linde energi. Stefan lyfte särskilt det goda samarbetet med Linde energi och intygade att de definitivt kommer att jobba vidare inom hållbarhetsarbetet.

Örjan i Askersund har solpaneler som ett plank
Örjan Wahlström i Askersund bytte ut sin gamla häck mot ett 32 meter långt plank av solpaneler och har dessutom solceller på taket. På studiebesöket visade han upp solcellsanläggningen, elinstallationerna och berättade om installationsprocessen. Örjan har gjort mycket av installationsarbetet själv, med nedgrävning av kabeln och montering av panelerna. Nu är han en stolt solelproducent som dessutom har insynsskydd till tomten. Totalt har Örjan 12,6 kW med solpaneler, 32 st. som plank och 8 st. takmonterade.

Brf Örebrohus nr 44 förser lägenheterna med solel
Brf Örebrohus nr 44 installerade 100 kW solpaneler på taken förra sommaren och har fått investeringsstödet på 30 %. Genom att ha ett enda abonnemang mot nätet kan de nyttja solelen till all sin elanvändning, såväl fastighetselen som till lägenheterna. De boende betalar för el genom hyran, som läggs på eller dras av beroende på om de använder mer eller mindre än ett förbestämt värde.

Studiebesöket hos Brf Örebrohus nr 44 hade ett fokus på bostadsrättsföreningar och deras förutsättningar för solel. I deras kvarterslokal pratade värden om solcellsanläggningen, hur deras process för att skaffa solceller hade sett ut och tips till andra Brf:er. Thomas Giege, energi- och klimatrådgivare på Örebro kommun, redogjorde för skattereduktionen för solel som säljs på elnätet och uppmanade bostadsrättsföreningar som installerar solceller att se över om de har en skatt de kan dra ifrån. Efter genomgången bjöds deltagarna på en rundtur i området för att se på solpanelerna.

Nu nalkas trots allt hösten, hos Örjan i Askersund lyste solen på besöket men under studiebesöken i Lindesberg och Örebro var det mulet. Trots detta visade ändå mätarna från anläggningarna att solcellerna producerade el! Solelproduktionen är inte noll när det är mulet, vilket alltså gör att du får in solel även under den regnigare årstiden.