Stopp för ansökan om investeringsstöd, vad händer nu?

Den sjunde juli stängde möjligheten till ansökan om investeringsstöd för solceller. Som tidigare nämnt och diskuterat innebär detta i förlängningen att företag, föreningar och organisationer fråntas den sista möjligheten till stöd för installation av en solcellsanläggning. 

Det gröna avdrag som finansdepartementet har lämnat ut på remiss kan, i föreslagen form, bara sökas av privatpersoner. Ansökningsstoppet innebär alltså att avkastningen på investeringen minskar och återbetalningstiden ökar.

Förslag på ett förlängt investeringsstöd
Om ett nytt stöd för företag, föreningar och organisationer kommer eller inte är i dagsläget inte beslutat. Branschorganisationen Svensk Solenergi föreslår en förlängning av investeringsstödet för solceller för dessa grupper, men med en initial nivåsänkning från dagens 20% till 15% med ansökningsstart januari 2021.

Även Solelkommissionen föreslår en förlängning av stödet till december 2022, med en nivåsänkning till 10% från och med januari 2021. De föreslår också att investeringsstödet endast ska ges till anläggningar som är mindre än 150 kWp samtidigt som energiskatt för egenanvänd el för samtliga anläggningsstorlekar slopas.

Vill du veta mer?
I frånvaro av ett investeringsstöd riskerar investeringstakten i solceller att dämpas. Vi på Framtidens Solel vill därför se till att hålla företag i Östra Mellansverige välinformerade om nuläget och framtiden gällande finansiering av en solcellsinstallation. Vill du ta del av detta och inte riskera att missa information om eventuella framtida stöd? Fyll då i detta formulär, så återkommer vi till er.