Storskalig solkraft – omvärldsbevakning om solparker

Intresset för solparker har ökat på senare tid, ett alternativ som möjliggör en stor installerad effekt med lägre installationskostnad. Framtidens solel var på plats på seminariet Storskalig solkraft – en ny pusselbit i elsystemet.

Sweco bjöd in till ett seminarium om storskalig solkraft och vad som är speciellt för storskaliga, markplacerade solcellsanläggingar. Konsulter på Sweco, Elsäkerhetsverket och Svensk solenergi presenterade olika infallsvinklar till temat. Johan Lindahl, Svensk solenergi, presenterade den internationella och svenska marknaden för storskaliga solcellsparker. Ett intressant samband som har setts i länder med mycket förnybar elproduktion är att det genomsnittliga spotpriset på el har minskat, i synnerhet har priset minskat mitt på dagen. Detta innebär att industrier och företag som använder mycket el på dagen har fått betydligt lägre elpris och en stor konkurrensfördel i länder med mycket solel.

Vad gäller säkerhet för solcellsanläggningar menade Mikael Carlsson på Elsäkerhetsverket att det sällan är problem med de komplexa komponenterna i en solcellsanläggning, utan det är de enkla komponenterna som har setts vara den största risken. Det är också snarare installation och användning av produkterna som är ett större problem än egentliga produkter. Viktigt att tänka på är alltså att ställa krav vid upphandling för en solcellsanläggning att använda sig av svensk standard för solcellsinstallationer och att företaget som utför det elektriska arbetet ska vara certifierat och registrerat hos Elsäkerhetsverket.

Regelverket för solel är något som många upplever som krångligt och ett hinder för att skaffa solceller. Ännu är det inte klart hur det kommer att bli med vissa regulatoriska frågor, men enligt Energimyndighetens solelstrategi är planen att utreda och utvärdera olika alternativ för att ha ett stabilt regelverk på plats till år 2022. Enligt vissa framtidsprognoser kan det då luta åt att subventioner, som till exempel investeringsstödet, kommer att fasas ut och att det istället ges stöd i form av en förenklad process för att skaffa solceller och ett undantag för energiskatt för all solel som används innanför elmätaren. Detta återstår dock att se.