Svensk solenergi: Avbryt regeringens artificiella stopp på marknaden

Branschföreningen Svensk solenergi skriver i Altinget om regeringens beslut om ansökningsstopp för solcellsstödet. 

Regeringen meddelade i början av juni att de beslutat om ett stoppdatum för investeringsstödet den 7 juli 2020. För privatpersoner finns ett förslag om ett grönt avdrag som ska ersätta investeringsstödet, vilket i så fall träder i kraft vid årsskiftet. Svensk solenergi skriver i deras debattartikel att detta plötsliga stopp kan hämma installationer hos företag och andra fastighetsägare som inte omfattas av det gröna avdraget. Detta kan dessutom skada branschen på samma sätt som när det tidigare solvärmebidraget drogs bort. De insisterar på en tydlig och förutsägbar nedtrappning av solcellsstödet. 

Läs debattartikeln här. 

Kommentar: eftersom företag kan dra av den ingående momsen ger detta en billigare solcellsanläggning än för exempelvis privatpersoner. Dessutom finns ofta stor möjlighet att använda solel till det egna elbehovet då företag ofta har sin verksamhet dagtid. Därför finns goda chanser för lönsamma solcellsanläggningar hos företag även utan solcellsstödet.