Svenska Solelmässan 2019

Nu har årets solelsmässa i Uppsala passerat. Martin Holgersson på Energikontoret i Mälardalen var på plats. Han är också koordinator för Framtidens solel. Läs vidare för Martins summering.

Det var fokus på framtidens elsystem under Solelmässan 2019. Johanna Lakso från Elkraftsbranschens intresseorganisation, Power Circle, berättade hur elsystemet ställs inför stora utmaningar med en hög andel förnybar el. Bland annat lyftes två olika effektutmaningar; elbrist och kapacitetsbrist.

 

Elbrist och kapacitetsbrist

Elbrist kan uppstå när elanvändningen är högre än produktionen vid alla tillgängliga produktionsanläggningar, och risken för detta blir sannolikt högre då vi får mer variabel elproduktion.
 
Kapacitetsbrist uppstår då elanvändningen i en region är högre än vad befintliga elledningar kan överföra till regionen. Denna problematik kan lösas genom att bygga ut näten, men en utbyggnad tar många år och kan alltså inte lösa kapacitetsbristen på kort sikt. Dagens utveckling pekar mot ett större elbehov i framtiden och flera lokala produktionsanläggningar förväntas stänga ner.
 

Självständiga områden

Under eftermiddagen fick besökarna lyssna bland annat till en paneldebatt som handlade om energigemenskap och nya möjligheter att dela energi. Ylva Gullberg från Framtidens Solel deltog tillsammans med Lennart Söder från KTH, Charlotta Winkler från WSP och Anders Mannikoff från Herrljunga Elektriska. Under debatten diskuterades vilka utmaningar och möjligheter som finns när geografiska områden blir mer självständiga ur energiaspekt. Det lyftes bland annat att det skulle vara fördelaktigt att lättare kunna dela kraft mellan fastigheter och att man skulle kunna dra nytta av flexibiliteten som det för med sig. 
 
Läs mer om mässan genom att klicka här.