Turism och solenergi är en lysande kombination!

Att solel är lönsamt i mindre företag, dvs. att pay-offtiden är kortare än garantitiden för panelerna, är något vi sett i bland annat studier genomförda av Profu och Chalmers. Det finns dock även andra orsaker till att genomföra en investering och det är bland annat att produktion av solenergi kan användas i ett företags hållbarhetsarbete samt nyttjas för att stärka varumärket och i marknadsföringen.

Detta torde vara relevant för alla branscher, men kanske framför allt för en bransch som turistindustrin. Här finns en mycket stor fördel i att gästen får tillfälle att se panelerna med sina egna ögon när de kommer till uthyrningsstugan eller konferensanläggningen. Jämför detta med en tillverkningsindustri där konsumenten i de flesta fall inte själv ser produktionsanläggningen och därmed inte har en aning om huruvida företaget i fråga använder sig av egenproducerad solenergi eller inte. Detta är dessutom en bransch där hållbarhetsfrågorna är synnerligen aktuella och där olika studier dessutom visar att konsumenterna efterfrågar mer miljövänliga alternativ.

Inom projektet ”Framtidens solel i Östra Mellansverige” har en publikation tagits fram som innehåller intervjuer med sju turistföretag i Östra Mellansverige som valt att satsa på solel och/ eller solvärme. I den kan du ta del av deras erfarenheter, hur ekonomin ser ut för deras respektive anläggning och hur de nyttjas i företagens miljökommunikation.

Publikationen kan du läsa här »