Turistföretag gynnas av solel

Att solel är lönsamt i mindre företag har de senaste åren blivit en självklarhet. Det finns dock även andra orsaker till att genomföra en investering och det är bland annat att produktion av solenergi kan användas i ett företags hållbarhetsarbete samt nyttjas för att stärka varumärket och i marknadsföringen.

Under våren har det nu genomförts 2 stycken företagsträffar för målgruppen ’turistföretag’ i Östergötland med temat ökad lönsamhet och hållbarhet. Visit Östergötland stod som arrangör för evenemangen, där bland annat Daniel Kvist från projektet ’Framtidens Solel i Östra Mellansverige’ talade om lönsamhet och profilering i solel. Båda träffarna var välbesökta och intresset för solel och inte minst hållbarhetens marknadsvärde genomsyrade träffarna.

​Konsumenter efterfrågar solel

Solel är relevant för alla branscher, men kanske framför allt för en bransch som turistindustrin. Detta är en bransch där hållbarhetsfrågorna är aktuella och där olika studier dessutom visar att konsumenterna efterfrågar mer miljövänliga alternativ. I regel sker även större delen av verksamheten inom branschen under sommarhalvåret – då solenergin är som mest produktiv. 

​Turistföretag delar erfarenheter av solel

Under projektets föregående fas togs en publikation fram som innehåller intervjuer med sju turistföretag i Östra Mellansverige som valt att satsa på solel och/ eller solvärme. I den kan du ta del av deras erfarenheter, hur ekonomin ser ut för deras respektive anläggning och hur de nyttjas i företagens miljökommunikation.

Publikationen kan du läsa här: LÄNK