Framtidens Solel

Undersökning: Kvinnor, Solenergi och Företagare

Som en del av Ann-sofie Gredesons praktik på Energikontoret Region Örebro län under hösten 2020 skrev hon en rapport som undersöker kvinnor inom solcellsbranschen. Rapporten är en liten men viktig undersökning. Den kan ses som en jämställdhetsanalys av solenergibranschen med syftet att öka andelen kvinnor i solenergibranschen, både som företagare, investerare och kund. Undersökning fokuserades bland annat på att hitta möjliga lösningar på några av de hinder som kan finnas för kvinnliga företagare att vilja, våga och kunna investera i en solcellsanläggning.

Bild på blå himmel med moln och solsken