Utredning om kommunala solkartor 2.0

I september 2016 lanserade projektet en utredning om kommunala solkartor. Syftet med utredningen var att undersöka hur användarna uppfattar solkartan, om den utgjort ett stöd vid beslut om investering och om de har några förslag på förbättringar om dess funktioner.

I rapporten undersöktes även motiven till varför kommuner som idag har en solkarta valt att satsa på detta och varför de kommuner som saknar en sådan beslutat att inte investera i en karta.

Nu är det dags att uppdatera utredningen för att få djupare kunskap om kartornas användning och utvecklingspotential. Denna uppdatering kommer att omfatta djupintervjuer med tre kommuner i Östra Mellansverige och enkätundersökningar gentemot målgrupperna installatörer/leverantörer av solceller och fastighetsbolag.

Vad gäller målgruppen installatörer/leverantörer har en enkät nyligen skickats ut via projektets adresslistor. Denna lista är säkerligen inte komplett så om du tillhör denna målgrupp i Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro eller Östergötlands län och inte fått denna enkät skickad till dig, så får du gärna gå in på följande länk och besvara den:  https://sv.surveymonkey.com/r/3VFTF3F

En färdig rapport beräknas vara klar för leverans sommaren 2017.