Föredrag berättade om vad elbolagen ger för din solel

Du får betala olika mycket för elen beroende på vilket elbolag du köper elen ifrån. På samma sätt får du olika mycket ersättning för elen du säljer från din solcellsanläggning. Vad elbolagen faktiskt betalar för din solel, berättades på ett lunchföredrag i slutet av maj.

I samarbete med Fastighetsnätverket i Örebro län  anordnades ett lunchföredrag om vad olika elbolag ger för överskottselen – den el från solcellsanläggningar som säljs på elnätet. Föredraget var en del av Soldagarna 2019.

​Vanligt med rörligt marknadspris

Konsultbolaget WSP har haft i uppdrag att utreda vad olika elbolag ger för överskottselen, vilket Gustaf Svantesson från WSP presenterade på föredraget. Under passet visade Gustaf olika modeller för elbolagens ersättning för den solel som säljs på elnätet; nettodebitering, avräkning, fastpris och rörligt marknadspris. Där är nettodebitering, där solelen som säljs på nätet kvittas rakt av mot senare elanvändning när en behöver köpa el från nätet, är mycket ovanligt i Sverige medan den absolut vanligaste varianten är ett rörligt marknadspris där det tillkommer en bonus eller dra av en avgift.

​Kunden är en mikroproducent

För att kunna ta del av elbolagens erbjudanden brukar det också finnas vissa villkor at ta hänsyn till. Gustaf presenterade också några vanliga villkor för elbolagens erbjudanden; att en också är elkund och köper sin el från bolaget, att en har samma anslutningspunkt för uttaget och inmatningen, samt att en räknas som mikroproducent och inte har en större huvudsäkring än 63 A.

Dimensionera rätt

Gustaf gjorde också en spaning om hur elmarknaden skulle kunna komma att förändras i framtiden, något som du bör väga in när du vill skaffa solceller. Det finns flera möjligheter och trender med solelsinvesteringar och troligt kommer fler produktionsenheter in i framtiden. Frågan är om det kommer bli ett större antal egna nät, off grid-system, eller om det blir sammankopplade egna nät, smart grid. Kanske blir det olika antal ägare till produktionsanläggningnarna, som få statliga, eller många ägare som företag och privatpersoner.

Några tips och rekommendationer till den som planerar att investera i solel är: att dimensionera rätt, så att ändå så mycket som möjligt av solelen kan användas i byggnaden, samt att ta med överskottselens värde när du ska förhandla elavtalet med sitt elhandelsbolag.

​Klicka här för hela presentationen.

Här finns en överblick på vad det skulle kunna kosta.

Medverkande elbolag på föredraget var:

Jämtkraft
// 0703-837040
073 460 5279

E-on
// 076-100 95 54
// 073-062 52 32

Telge Energi
// 08-550 230 15
 
Fler elbolag finns att hitta i sök solenergitjänst.

 

Soldagarna i maj

Lunchföredraget anordnades inom Soldagarna 2019, en kampanj med aktiviteter inom solenergi i maj månad. Utöver lunchföredraget har projektet bland annat arrangerat ett webbinarium, en minimässa om solel och laddstolpar och en fototävling inom solenergi tillsammans med kommunens energi- och klimatrådgivare. Här finns mer information om Soldagarna i maj.

​Ylva Gullberg
​Energikontoret Region Örebro Län