Varför solel? Info till just dig!

Nu finns det informationsblad om solel med det viktiga som just du behöver veta. Branscherna som infobladen har riktat in sig på är: fastighetsbolag, industriföretag, lantbruk och turism.

Infobladen har tagits fram inom projektet Framtidens solel i Östra Mellansverige och är till för att ge dig information som är relevant inom din bransch. De har också goda exempel på företag som installerat solceller inom branschen som delar med sig av sina erfarenheter. Klicka in på infobladen nedan!

Fastighetsbolag Industri
   
Lantbruk Turism