Framtidens Solel

Vinnarna: Här är årets solcellshjältar i Östergötland

Nu har vinnarna i tävlingen Årets solcellshjältar i Östergötland korats! Årets solcellshjältar i Östergötland är HSB Östergötland, och den Syrisk-Ortodoxa kyrkan i Brånnestad, Norrköping.

Under våren 2020 anordnade Framtidens solel en tävling med syfte att uppmärksamma företag och organisationer som på något sätt har genomfört en bedrift inom solel i östra Mellansverige. Totalt tävlade fem olika län, där vi i varje län har utlyst solcellshjältar. Vi har under digitala möten pratat med vinnarna i Östergötland, Tomas Eckerud som är Teknisk Projektledare på HSB i Östergötland och Josef Is, som drivit på solcellsinstallationerna på Brånnestad Kyrka i Norrköping. Under samtalen ställdes frågor kring deras inspirerande inställning till solceller och vad det har betytt för verksamheten och dess medlemmar.

HSB Östergötland installerar solceller för att nå miljömål

HSB i Östergötland är en solcellshjälte genom deras höga självförsörjningsgrad och framtidsplaner. De är också en inspiration när det kommer till att installera solceller, HSB i Östergötland har bland annat bidragit till att utveckla den mest solcells-tätaste gatan i hela Sverige.

Tomas Eckerud på HSB i Östergötland berättar att dem inom verksamheten har som mål att varje år installera minst en solcellsanläggning. Under 2020 installerades totalt fem stycken nya solcellsanläggningar på HSBs fastigheter i Östergötland. Tomas förklarar att en faktor till drivkraften för alla installationer är miljömålet om att minska koldioxidsläppen med 60% till och med år 2024.

HSB i Östergötland har fått med sig bostadsägarna och boende till att bli engagerade och involverade i solceller och solelsproduktion, bland annat genom inspirationsföreläsningar. Vid nya installationer av solceller berättar Tomas att de enbart brukar få positiva tillrop av de som bor i fastigheterna, ”Dem är jättetaggade och tycker det är spännande att titta på deras hur deras solelsproduktion ser ut”, säger Tomas.

Medskick till andra fastighetsägare och bostadsrättsföreningar är att se fastigheten som en helhet och att till exempel samordna installation av solceller tillsammans med annan under underhållning av byggnaden, menar Tomas.

Bild på HSB i Östergötlands fastigheter med solceller på taken.

Kyrkan i Brånnestad, en av väldigt få kyrkor med solceller

Utöver HSB i Östergötland har projektet även valt att lyfta den syrisk-ortodoxa kyrkan i Brånnestad i Norrköping som vinnare och solcellshjälte. Som en av väldigt få kyrkor i Sverige med solceller förtjänar minst sagt engagemanget från projektansvarig Josef Is, att uppmärksammas i detta sammanhang. Han utfört och drivit på ett fantastiskt arbete med att installera solceller på kyrkans tak, vilket är något som fler kyrkor borde ta lärdom av.

Bild på en kyrka med solceller på taket.

Josef har själv installerat solceller även privat, köpt hybridbil, två elcyklar och installerat värmepumpar hemma så nu kan han ladda både bilen, cyklarna och husets värmesystem med sina solceller. Josef berättar att han ofta blir kontaktad av folk som har frågor kring solceller och installation. Folk tycker nog att det är krångligare än vad det i själva verket är, menar han. Josef tycker att det är kul att kunna inspirera och påverka andra att installera solceller och med närmare 1500 medlemmar i församlingen har intresset växt. Medlemmar i kyrkan har varit väldigt positiva och många har själva installerat solceller privat, fortsätter Josef.

Kyrkan använder mycket el om kvällarna och på sikt är planen därför att inskaffa batterier. Just nu finns det väldigt liten ekonomisk lönsamhet i batterier men vi siktar ju mot att bli helt självförsörjande, berättar Josef. Tanken är kunna lagra solelen under dagarna för att sen använda elen under verksamhet om kvällarna. Precis som projektgruppen för Framtidens solel så ser Josef gärna att fler kyrkor tar efter och installerar solceller själva.

”Det är viktigt att ta vara på dem resurserna som naturen har att erbjuda”

– Josef Is

Framtidens solel vill gratulera vinnarna och tacka för deras fantastiska engagemang. Vi vill även tacka alla andra aktörer som skickade in bidrag till tävlingen, ni är alla stora inspirationer som bidrar till ett ökat hållbart samhälle!