Framtidens Solel

Kontakter

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga deltagare och experter i projektet Framtidens solel.

Projektägare & samverkansparter

Emina Radetinac

Länsstyrelsen Östergötland, Linköping

010-2235305

emina.radetinac.lansstyrelsen.se

Martin Heed

Energikontoret i Mälardalen, Uppsala och Sörmland

072-971 41 72

martin.heed@energikontor.se

Daniel Kvist

Region Östergötland, Energikontoret, Linköping

070 – 772 80 53

daniel.kvist@regionostergotland.se

Felicia Elmström

Region Örebro län, Örebro

felicia.elmstrom@regionorebrolan.se

Fredrik Björklund

Stuns Energi, Uppsala

072-550 65 45

fredrik.bjorklund@stuns.se

Boel Schaulin

Länsstyrelsen i Västmanlands län

010-224 92 18

boel.schaulin@lansstyrelsen.se