Kontakter

Projektägare: Länsstyrelsen Östergötland
Projektledare: Ranko Simic
Tfn: 010-223 52 97
E-post: .

Samverkanspart: Energikontoret Mälardalen
Södermanlands län och Uppsala län
Koordinator: Fredrik Wedelstam
Tfn: 072-971 41 72
E-post:
Koordinator: Sofie Orvestedt
Tfn: 072-971 41 74
E-post:

Samverkanspart: Region Östergötland, Energikontoret
Östergötlands län
Koordinator: Daniel Kvist
Tfn:070 - 772 80 53
E-post:

Samverkanspart: Länsstyrelsen Västmanland
Koordinator Västmanlands län: Boel Schaulin
Tfn: 010-224 92 18
E-post:

Samverkanspart: Energikontoret Region Örebro län
Koordinator Örebro län: Ylva Gullberg
Tfn: 019-602 37 91
E-post:

Samverkanspart Stuns Energi
Projektledare: Fredrik Björklund
Tfn: 072-550 65 45
E-post:
Hans Nyhlén
Tfn: 0709-72 50 44