Framtidens Solel

Kontakter

Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga deltagare och experter i projektet Framtidens solel.

Projektägare & samverkansparter

Ranko Simic

Länsstyrelsen Östergötland

010-223 52 97

ranko.simic@lansstyrelsen.se

Martin Heed

Energikontoret i Mälardalen

072-971 41 72

martin.heed@energikontor.se

Daniel Kvist

Region Östergötland, Energikontoret

070 – 772 80 53

daniel.kvist@regionostergotland.se

Ylva Gullberg

Region Örebro

019-602 37 91

ylva.gullberg@regionorebrolan.se

Fredrik Björklund

Stuns Energi

072-550 65 45

fredrik.bjorklund@stuns.se

Boel Schaulin

Länsstyrelsen i Västmanlands län

010-224 92 18

boel.schaulin@lansstyrelsen.se

Emil Eriksson

Energikontoret i Mälardalen

073 349 93 15

emil.eriksson@energikontor.se