Varför solel i små och medelstora företag?

För närvarande pågår ett stort omställningsarbete i världen och i Sverige mot ett fossilfritt samhälle. Solel är en av de komponenter som kan bidra till uppfyllandet av dessa mål, då solen har en mycket stor potential som energikälla.  Betydelsen och utbudet av den förnyelsebara energin växer i världen och solkraft tar täte.  Från 1990 till 2016 har produktionen av solkraften ökat från 19 GWh till 218 283 GWh, vilket innebär en årligen ökning med ca 43,3 %.  Utsikterna för solel är goda och 30 000 solpaneler förväntas globalt att installeras varje timme, inom de kommande fem åren.   

Solel är inte bara viktigt utifrån ett energi- och klimatperspektiv, branschen som sådan innebär också arbetstillfällen. Idag är ca 700 personer verksamma inom solelsbranschen där modulproduktion samt försäljning och montering av solceller är exempel på arbeten inom branschen. Sysselsättningsgraden ökar i takt med efterfrågan på solceller och i Tyskland, som är i framkant för solel i Europa, är ca 130 000 personer verksamma inom branschen. LRF har genomfört en undersökning som visar att en omställning till förnybar energi i Sverige skulle kunna leda till att ca. 10 000 nya arbetstillfällen, varav en del då skulle uppstå inom solel.

Varför ska man då som enskilt företag satsa på solel?

En orsak till detta är att solceller blivit mycket billigare de senaste åren. Detta innebär en ökad efterfrågan vilket skapar jobb hos installatörer men också att det möjliggör för nya produkter och tjänster på marknaden. Detta innebär också att lönsamheten i solelproduktion idag är helt annan än för några år sedan.

 Ljungs slott, Linköpings kommun

Lantbruk har ofta lämpliga tak för solelproduktion och dessutom en hög egen förbrukning av el. I denna bransch har vi också sett en mycket positiv utveckling av investeringar i solel. Slutligen kan hållbarhetsaspekter, såsom användning av solel, användas i marknadsföringen gentemot miljömedvetna konsumenter och då även stärka det egna varumärket. Det finns sålunda många skäl till att företag ska satsa på solel.