Kumla

Klicka här för att öppna kartan i ett eget fönster

Så här gör du för att beräkna årligt värde av solel eller solvärme på din fastighet.

1. Hitta ditt hus i solkartan
Hitta den aktuella byggnaden genom att zooma in och leta i kartbilden, eller genom att söka på adress.

2. Klicka på byggnaden
Klicka på ditt hus i kartan. Nu får du se den solstrålning i kilowattimmar (kWh) som träffar byggnadens tak.
Ju rödare färg desto högre solinstrålning.
Observera att kartan inte tar hänsyn till skuggning av vegetation, skorstenar och liknande.

3. Beräkna el- eller värmeproduktion
Klicka på länken. Nu får du fram den mängd värme eller el som är möjlig att producera. Årlig energiproduktion samt ekonomisk besparing visas.

4. Kryssa för om du är privatperson eller företag.

5. Kryssa i om du vill få information om solel eller solvärme.

6. Välj den aktuella solinstrålningen

Klicka på solstrålning för den yta som är tänkt för solvärme eller solelanläggning.