Framtidens Solel

Solel för stall och ridhus

Det har tillkommit en ny kategori under inspiration för företag, nämligen solcellslösningar för stall och ridhus. Många av dessa bedrivs som verksamheter, båda privat- och kommunalägda, och har i de allra flesta fall mycket goda förutsättningar för solceller. Stall och ridhus har ofta stora, sluttande takytor som passar utmärkt för solelsinstallationer. Ridhusens höga tak är mer eller mindre helt befriande från skugga från träd och andra byggnader. Välkommen att inspireras av olika solcellslösningar via länken nedan.

Bilden visar solpaneler på ett stalltak.