Framtidens Solel

Stort intresse för föreläsningsserie

Med närmare 500 anmälda deltagare blev serien i sex delar inom energi- och klimatteknik en succé! Allt mellan solceller till värme, ventilation och elbilar behandlades av sakkunniga experter inom respektive ämne. Med ett stort intresse från både villaägare, flerbostadshus och företag hoppas vi nu på att kunskap utvecklar idéer till färdiga åtgärder. De flesta deltagarna anmälde sig till flera tillfällen, därmed tog vi sammanlagt in över 1000 anmälningar på de sex olika föreläsningarna som anordnades. 

Framtidens solel tillsammans med Östergötlands kommunala Energi- och klimatrådgivare genomförde i slutet på mars en föreläsningsserie inom energi- och klimatteknik. Under föreläsningarna fick vi bland annat ta del av handfasta knep hur villa- och fastighetsägare genom både enkla och mer komplexa åtgärder kan effektivisera bort onödig energi och onödiga kostnader. Vi fick också lära oss hur solceller kan skapa ökad lönsamhet. Samt hur marknaden för elbilar växer fram och tar större marknadsandelar för varje år som går.

Den kommunala Energi- och klimatrådgivningen stödjer privatpersoner, företag, bostadsrättsföreningar, flerbostadshusägare samt föreningar och organisationer att bli mer energismarta. Rådgivarna har bra koll på lokalt anpassade lösningar. De kan hjälpa till med tips på hur du kan minska dina energikostnader, och samtidigt minska miljöpåverkan. Rådgivningen är en kostnadsfri och kommersiellt oberoende tjänst som samordnas av Energikontoret och finansieras med bidrag från Energimyndigheten.