E-learning

Inom projektet har åtta målgruppsanpassade föredrag tagits fram som du kan se direkt här. Det går också att ladda ner föredragen som en Powerpoint-fil.

Solel för nybörjare
Ladda ner Powerpoint »

Regelverk för solel
Ladda ner Powerpoint »

Bidrag och stöd för solceller
Ladda ner Powerpoint »

Ekonomi för solel
Ladda ner Powerpoint »

Grön profil med solel
Ladda ner Powerpoint »

Mervärden med solel för fastigheter
Ladda ner Powerpoint »

Solel i byggnadens energisystem
Ladda ner Powerpoint »

Förfrågningsunderlag för solceller
Ladda ner Powerpoint »