Green Leap: Varför är det inte fler hushåll som skaffar solceller?

Green Leap är en forskargrupp för design och hållbar utveckling på KTH. De har gjort en studie där de intervjuat användare av solceller, men också ägare till hus lämpliga för solceller som ännu inte skaffat solceller. Gruppen fann då ett antal tydliga hinder för att skaffa solceller. Några av dessa har de adresserat i dessa fyra filmer. Läs mer om Green Leap här »


Det blir för dyrt... I denna film visar vi att solceller inte upplevs som en kostnad, utan snarare som en intäkt. Läs mer om filmen här »

Ingen sol på vintern... I denna film berättar vi hur du kan använda elnätet som ditt batteri för att kunna använda din solel även på natten och under vintern. Läs mer om filmen här »

För mycket krångel... I den här filmen visar vi hur du som vill skaffa solceller kan slippa krångel. Läs mer om filmen här »

Inget bra tak... I den här filmen visar vi hur solceller skulle kunna spridas ännu snabbare, om man bara fick sätta upp solcellerna där man ville. Läs mer om filmen här »